"Irudimena sormenaren hasiera da. Nahi duguna irudikatzen dugu, hartaz gogobizia sortu, eta ondoren, nahi dugun hori, sortu egiten dugu". 

Bernard Shwa 

 

 

 

  


NOLA EGITEN DUGU?

nahia argituz,

ezina, ekinez, egina.


  • Zure bizitzaren, edo organizazioaren zentzua biziberritzeko inertziatik nola irten deskubritzen eta nahia bisualizatzen  lagunduz.

  • Aukeratzen dituzun ezaugarriaz jantziz zeu sentiarazten eta bila zabiltzena lortzen lagunduz.

  • Lortu nahi duzuna, zeure burujabetzatik bilatzen eta zehazki adierazten lagunduz.

  • Nahi duzuna gauzatzeko bidea aukeratzerakoan, etengabe osatzearen ikuspegitik  "sobran dagoena kendu eta falta dena ipiniz", zeure indarguneetan oinarrituta modu eraginkorrean egiten lagunduz.